Het project Floriade 2012 in Venlo. Hiervoor hebben we verschillende weken gewerkt onder andere het verwijderen van stormschades in de oudste bomen op het Floriadeterrein. Het verwijderen van dood hout boven wegen en paden, het inmeten van boomhoogtes in samenwerking met Gubbels landmeters voor de gondellift welke over het terrein is aangelegd, en het opruimen van omgewaaide bomen. Ook hebben we hier gewerkt aan het opnieuw zichtbaar maken van cultuur-historische landschapselementen welke ontdekt zijn door archeologen en interessant zijn voor de bezoekers van de Floriade 2012. Verder hebben we daar een bosperceel gerooid waar later een kantoor is gebouwd voor Enexis. Ook zijn we in het kader van cradle to cradle samen met mobiele zagerij van Loon actief geweest om het gerooide hout uit het bosperceel te verwerken in de nieuwe parkeerplaatsen van het Floriadeterrein. De bomen hebben hier een nieuwe bestemming gekregen als afscheiding tussen de parkeervakken.