In het kader van de landelijke burendag  heeft TreeCare Services samen met vrijwilligers uit de buurtschap “ Um d’n Vijver ”en lokale partners afgelopen zaterdag 27 september op de Pimpernel in Zeeland (N.-Br.) een natuurlijke speelplek gerealiseerd. Deze speelplek komt onder andere tot stand door een subsidie van het Oranje Fonds, zij steunen projecten welke de sociale cohesie in buurtschappen bevorderen. Verder wil ik via deze weg de gemeente bedanken voor hun steun aan dit project: mooi dat de gemeente Landerd deze initiatieven in de openbare ruimte ondersteunt!

Het is een goede ontwikkeling dat natuurlijke vormen van spelen steeds meer aandacht krijgen, in speeltuinen op schoolpleinen maar vooral bij de kinderen zelf. Waar vroeger de natuur nog sterker verweven was in het dagelijks leven, is deze afstand in de huidige maatschappij groter geworden. Dit is ook terug te zien in het speelgedrag van kinderen. Er wordt meer binnen gespeeld met onder andere computers, en minder buiten “aangemodderd” in zowel letterlijke als figuurlijke zin. Gelukkig neemt de laatste tijd de ontwikkeling van speelnatuur toe, en hiermee het besef dat natuurlijker spelen een sociale, avontuurlijke en creatieve manier van spel stimuleert. Ook beginnen we langzaam maar zeker minder krampachtig om te gaan met deze manier van spelen ten opzichte keuringen en gevaren. Kinderen mogen zich best eens bezeren zolang de risico’s maar proportioneel zijn, en de baten in ruime mate vertegenwoordigd zijn. Speerpunten van natuurlijk spelen zijn:

Zelf spel ontwikkelen, de kinderen verzinnen het spel niet de volwassenen.

Prikkels om energie te gebruiken en te spelen in een gezonde en uitnodigende buitenomgeving.

TreeCare Services ziet graag meer kinderen natuurlijk spelen en helpt je graag bij advisering en uitvoering hiervan. Wanneer je meer wilt weten over natuurlijk spelen neem dan eens een kijkje op onze website www.treecareservices.nl  of neem contact op via info@treecareservices.nl

Met vriendelijke groeten,

Bram van Grinsven

TreeCare Services

 

foto_speelplek_1

Afbeelding 1 van 9