Werkzaamheden

Door de combinatie van ras, leeftijd, groeiplaats en omgeving is elke boom uniek. Daarom heeft elke boom een ander soort verzorging nodig. Hieronder staat een lijst van veel voorkomende werkzaamheden om u een idee te geven van de mogelijkheden.

Dood hout uitsnoeien

Met name boven wegen, gebouwen, of andere kwetsbare plaatsen die regelmatig door mensen worden betreden, is het belangrijk om dood hout uit bomen te verwijderen. Dit in verband met de zorgplicht van boomeigenaren en aansprakelijkheid bij ongelukken.

Opkronen van bomen

Door het weghalen van één of meerdere takken aan de onderzijde van de kroon geven laaghangende takken geen overlast meer, wordt er meer licht doorgelaten en wordt de opgaande vorm van bomen behouden of hersteld.

Uitsnoeien van bomen

Als we aan aantal takken uit de kroon wegnemen, komt er meer licht en lucht in en onder de boom, worden eventuele schuurwonden van takken onderling voorkomen of verholpen, wordt de gewenste vorm in de kroon weer hersteld en wordt de boom minder gevoelig voor ziektes en windvang.

Stormschade/sneeuwschade herstellen

Wij verwijderen zeer risicovolle (half) omgevallen of zwaar beschadigde bomen. Voor noodgevallen kunt u ons dag en nacht bereiken op 06-1626 1338 of via info@treecareservices.nl.

Kandelaberen

Kandelaberen, of het rigoureus terugsnoeien van bomen tot een soort kapstok. Dit is alleen verantwoord bij bepaalde boomsoorten die veel kans hebben om zo’n ingreep goed te overleven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wilgen, lindes, of stadsplatanen. Men moet er wel rekening mee houden dat wanneer een boom eenmaal gekandelaberd is, deze om de paar jaar weer teruggesnoeid moet worden, anders lopen de scheuten, als reactie op het bladverlies, weer met extra kracht uit om de boom te laten overleven en het evenwicht tussen wortels en kroon te herstellen. De aanhechting van deze scheuten is echter minder sterk, wat veiligheidsrisico’s met zich meebrengt en de effectiviteit van de ingreep teniet doet. Het kandelaberen moet steeds opnieuw uitgevoerd worden, of in de loop van een paar jaar in fasen gesnoeid worden om zo een kleinere kroon te creëren.

Kroonverankering aanbrengen.

Dit doen we in bomen waar het wegsnoeien van bepaalde taken geen goede optie is, maar waar het uitbreken van takken wel vermeden dient te worden. In de kroon van de boom worden speciale banden aangebracht die ervoor zorgen dat de boom nog wel normaal kan bewegen en groeien, maar dat er geen grote takken uit kunnen waaien. Dit is met name belangrijk bij bomen met lange, zware uitlopende takken en bomen met grote plakoksels (wanneer de tak erg verticaal groeit – het lijkt alsof deze aan de stam geplakt is).

Verplanten en verankeren van grote bomen

Het komt voor dat bomen op een bestaande plaats niet te handhaven zijn, maar te waardevol zijn om te vellen. In deze gevallen kan er voor gekozen worden om bijzondere bomen een nieuwe standplaats te geven, door ze te verplanten. Door zo’n project uit te voeren is het niet nodig om te wachten tot een jonge aanplant een behoorlijke grootte bereikt heeft maar kan de omgeving meteen profiteren van een grote boom.

Het is belangrijk om mogelijkheden tot verplanten in een zo vroeg mogelijk stadium te bespreken, want hoe langer de voorbereidingstijd (van rondgraven tot verplanten) hoe meer kans dat de boom mooi aanslaat. De beste tijd om bomen te verplanten is van November tot en met Maart.

Boomverwijdering

Wanneer alle andere opties afgewogen zijn kan een boom ook geheel verwijderd worden. Hiervoor is meestal wel een kapvergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij uw gemeente. Daarna kunt u ervoor kiezen een andere, beter geschikte boom terug te planten die beter past bij de gewenste functie. Soms is er zelfs herplantingsplicht als voorwaarde op de kapvergunning.

Verwijdering van de boomstobbe

De boomstobbe is het gedeelte van de stam dat onder de grond zit. Hiervoor kunnen wij uiteraard ook zorg dragen. Dit doen we door middel van verschillende stobbefrezen of het uitgraven met een mobiele kraan. Een leuk alternatief voor het geheel verwijderen van een boom is om een stamdeel te laten staan om er een andere functie aan te geven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een voederplaats voor vogels, een stoel of tafeltje, óf een bloembak.

Versnipperen/afvoeren van hout

Na het snoeien of verwijderen van bomen kunnen wij probleemloos voor u het overtollige hout afvoeren. Hiervoor maken we bij kleinere hoeveelheden gebruik van aanhangwagens, en bij grote hoeveelheden zetten we vaak een versnipperaar of opknijpwagen in.